Ayat Mengenai Bumi Sebagai Hamparan

Sebelum bumi menjadi hamparan berupa permukaannya yang dapat ditempati, dahulunya ia belum dapat ditempati. Bumi dihamparkan setelah disempurnakan penciptaan langit. Penghamparan bumi dilakukan agar bisa ditempati oleh makhluk hidup di atas permukaan bumi. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwa bumi sebagai hamparan adalah sebagai berikut.

[2:22] "(Dialah) yang menJADIkan bumi sebagai hamparan (firasyan) bagimu..." (QS Al-Baqarah : 22)

[20:53] "(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan (mahdan) bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu..." (QS Taha:53)

[78:6] "Bukankah Kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan (mihadan)," (QS An-Naba:6)


Comments

Popular posts from this blog

Sebuah Bukti Al Quran Datang dari Sisi Allah

Ayat Mengenai Matahari dan Bulan Beredar di Garis Edarnya Masing-Masing

Ayat Mengenai Langit dan Bumi Dahulunya Menyatu