Ayat Mengenai Gunung Ditancapkan Agar Bumi Tidak Guncang

Gunung ditancapkan oleh Allah di bumi tentu ada fungsinya bagi kehidupan. Fungsi gunung bagi manusia adalah agar bumi itu tidak menggoncangkannya. 

Ayat alquran tentang gunung yang ditancapkan di dalam bumi ada dalam QS. An-Nahal[16] :15 yang artinya : "Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk,"

Kalimat yang menjadi perhatian dalam ayat di atas adalah "wa alqaa=dan Dia meletakkan fi=di dalam ardhi=bumi rawasiya=gunung-gunung (sebagai pasak) an=agar tamiida=ia tidak bergoncang bikum=bersama kalian". 

Kalimat tersebut sama maksudnya dengan penggalan ayat dalam surat al anbiya ayat 31 yaitu "waja'ana fil ardhi rawasiya an tamiida bihim..." yang artinya "Dan Kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia (tidak) guncang bersama mereka..."

Dengan demikian fungsi pegunungan dan gunung-gunung adalah untuk mengokohkan bumi dari guncangan karena itu gunung diciptakan sebagai pasak bumi.

Comments

Popular posts from this blog

Sebuah Bukti Al Quran Datang dari Sisi Allah

Ayat Mengenai Matahari dan Bulan Beredar di Garis Edarnya Masing-Masing

Ayat Mengenai Langit dan Bumi Dahulunya Menyatu